Reparatietool voor Microsoft SQL Server

Hoe kan u een beschadigd MDF-bestand van Microsoft SQL Server repareren?

Recovery Toolbox for SQL Server

Recovery Toolbox for SQL Server helpt om beschadigde MDF-bestanden van alle versies van MS SQL Server te herstellen.

4.9 (9)
Rating
(8)
(1)
(0)
(0)
(0)

Een database van Microsoft SQL Server repareren

Een beschadigde of onderbroken database van Microsoft SQL Server repareren. Stap-voor-stap instructies om data van een beschadigd *.mdf-bestand te repareren:

 1. Downloaden Recovery Toolbox for SQL Server hier: https://recoverytoolbox.com/download/RecoveryToolboxForSQLServerInstall.exe
 2. Installeer Recovery Toolbox for SQL Server
 3. Start Recovery Toolbox for SQL Server
 4. Selecteer een beschadigd *.mdf-bestand
 5. Bekijk een voorbeeldweergave van de data die hersteld kon worden uit de beschadigde Microsoft SQL Server database
 6. Kies de methode voor data-export
  • Opslaan als SQL-scripts op de schijf
  • Het SQL-script direct uitvoeren op de database
 7. Kies de data die gerepareerd en opgeslagen moet worden
 8. Klik op Start Recovery (Herstel starten)
sql server reparatie

De Recovery Toolbox for SQL Server helpt om beschadigde MDF-bestanden van Microsoft SQL Server-databases te repareren. Het reparatieprogramma voor SQL MDF kan uiteenlopende fouten verhelpen, zoals:

 • Incorrecte eigenschap voor de BESTANDSGROOTTE. (Microsoft SQL Server, fout: 5172)
 • Sql Server heeft een I/O-fout op basis van logische consistentie gedetecteerd: incorrecte controlesom. (Microsoft SQL Server, fout: 824)
 • De volgende pointer van de IAM-pagina verwijst naar de Index Allocation Map (IAM)-pagina.
 • I/O-fout (slechte pagina-ID) gedetecteerd bij het aflezen aan 0x###### in bestand Bestandsnaam.mdf.
 • Het bestand lijkt afgebroken te zijn door het besturingssysteem.
 • Tijdens de heruitvoering van een gelogde bewerking in database NaamDatabase is er een fout gebeurd aan logbestand-ID.

Kenmerken van de reparatietool voor MS SQL Server-databases

 • Reparatie van SQL Server-databases en *.MDF-bestanden van alle versies van Microsoft SQL Server: 7/2000/2005/2008/2008 R2/2012/2014/2016
 • Reparatie van alle objecten van beschadigde .mdf-bestanden: datatypes, celdata van tabellen, weergaven, opgeslagen procedures, aangepaste functies, triggers, indexen, primaire en vreemde sleutels, beperkingen enzovoort
 • Reparatie van SQL-databases die opgeslagen zijn in meerdere bestanden (*.mdf- + *.ndf-bestanden)
 • Directe export van gerepareerde data naar Microsoft SQL Server-databases
 • Opslag van gerepareerde data als SQL-scripts
 • Voorbeeldweergave van herstelde data en structuren
 • De SQL-repratietool werd met succes getest voor Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/8/10 of Windows Server 2003/2008/2012/2016 en latere versies
 • De MDF-reparatietool beschikt over een interface in meerdere talen
 • Herstelt Uw Gegevens na een Ransomware Encyptie Aanval
 • MDF Viewer Tool

Recovery Toolbox for SQL Server is een all-in-one oplossing om beschadigde MDF-/NDF-bestanden van MS SQL-databases te repareren. Recovery Toolbox for SQL Server helpt om mdf-bestanden te repareren en data te herstellen van onderbroken databases.

Vereisten:

 • Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/8/10 of Windows Server 2003/2008/2012/2016 en latere versies
 • Microsoft SQL Server: 7/2000/2005/2008/2008 R2/2012/2014/2016

Antwoord:

Er zijn twee manieren om gegevens op te slaan, ondersteund door de Recovery Toolbox for SQL Server:

 1. U kunt SQL scripts naar de harddisk opslaan, zij zullen database objecten aanmaken, tabellen, bijvoorbeeld en gegevens in deze tabellen invoegen.
 2. U kunt ook scripts starten in databases, gedefinieerd door gebruikers, deze scripts zijn geschreven in de SQL taal.

Let op dat SQL scripts verschillend kunnen zijn, ondanks het feit dat ze gebaseerd zijn op dezelfde bestanden van de database. Dit gebeurt omdat de syntax bijzonderheden beiden in de queries, die worden uitgevoerd voor een directe connectie met de server door middel van ADO en in SQL queries, uitgevoerd in de Query Analyzer omgeving dat wordt geleverd met de MS SQL Server (het gebruik van “:”, het Go commando, etc.). De eerste manier is betrouwbaarder en de tweede manier, die is gemakkelijker.

Converteren van gegevens naar scripts en het opslaan naar harde schijf

 1. 1. Opgeslagen gegevens mapping

  Als u gekozen hebt om gegevens op schijf op te slaan, dan zal de Recovery Toolbox for SQL Server een subdirectory aanmaken, die de naam van het bron MDF bestand zal omvatten, en deze subdirectory wordt in de gebruiker-gedefinieerde map aangemaakt en alle scripts zullen daar geplaatst worden. Alle scripts krijgen namen door middel van een regel, namen bestaan uit een word en een getal. Het woord geeft de rol aan van het script, het getal geeft het nummer aan. Er zijn vele script-types, bijvoorbeeld:

  • Types*.sql - scripts zullen datatypes aanmaken, gedefinieerd door gebruikers.
  • Tables*.sql - scripts zal tabellen aanmaken.
  • Indexes*.sql - scripts zullen primaire sleutels en indexen aanmaken.
  • ForeignKeys*.sql - scripts zullen vreemde sleutels aanmaken.
  • Procedure*.sql - scripts zullen opgeslagen procedures aanmaken.
  • Function*.sql - scripts zullen functies aanmaken, gedefinieerd door gebruikers.
  • View*.sql - scripts zullen views aanmaken.
  • Triggers*.sql - scripts zullen triggers aanmaken.
  • Data*.sql - scripts zullen gegevens in tabellen invoegen.

  Het script volgnummer omvat geen bruikbare gegevens, het verwijst niet naar een script-uitvoervolgorde of enige andere informatie. Deze getallen worden alleen gebruikt om gegevens te splitsen en het op te slaan in een variëteit van kleine documenten in plaats van een groot bestand. Gebruikers kunnen de maximum bestandsgrootte definiëren met een SQL script. Temeer, gebruikers dienen notitie te nemen van de nummering van de databestanden. Het moet opgemerkt worden, dat ieder bestand van het datatype gegevens kan bevatten voor slechts een tabel. Bestanden met volgnummers bevatten alle gegevens voor iedere tabel.

  Noot: Als er getallen missen voor sommige bestanden, dan betekent het dat sommige tabellen geen gegevens bevatten.
 2. 2. Script uitvoer volgorde

  In dit plaatje kunt u de aanbevolen volgorde van scriptuitvoer zien:

  De script-uitvoervolgorde hangt af van de bestaande beperkingen voor bestaande gegevens en structuren van de tabel. Let alstublieft op bij deze factoren:

  1. Specificeer alstublieft de bijbehorende primaire sleutel, als u een twee sleutel wil aanmaken. Ten gevolge van dit feit, worden deze verrichtingen opgeslagen in verschillende bestanden, die in deze volgorde gestart moeten worden.
  2. Voor de creatie van indexen en secundaire sleutels, worden de tabellen gevuld. Dit is verplicht, omdat een referentiele integriteitscontrole wordt verricht, wanneer een tabel met een gedefinieerde secundaire sleutel wordt gevuld. Wanneer tabellen met secundaire sleutels worden gevuld voor tabellen met corresponderende primaire sleutels, dan ontstaat er een fout. Voorts kenmerkt deze methode een andere bijzonderheid. Als herstelde gegevens conflicteert met de primaire sleutel, unieke indexen, etc., dan zal de tabel in dit geval toch met gegevens gevuld worden, maar beperkingen zullen niet aangemaakt worden (index, primaire sleutel, etc.). Als gebruikers een ander gedrag vereisen, dan kunnen ze zelf een script-uitvoervolgorde selecteren.
  3. Procedures, Functions, Views en Triggers object creatie in een database heeft wat moeilijkheden, omdat deze objecten verfijnde en netelige afhankelijkheden kunnen hebben. Procedures kunnen refereren aan andere Procedures, Views kunnen refereren aan Functies, Triggers kunnen refereren aan alle objecten. Dat is waarom een programma niet kan helpen om de verwarring op te lossen. Gebruikers moeten alle afhankelijkheden handmatig vinden en de SQL scripts in de vereiste volgorde gebruiken. Een andere mogelijkheid bestaat uit het meerdere malen uitvoeren van alle scripts in deze groep, totdat alle error messages verdwijnen.
 3. 3. Install.bat file

  Het install.bat bestand is gecreëerd voor de automatische uitvoering van alle scripts. Dit bestand voert alle scripts uit, die eerder door de tool werden opgeslagen. De volgorde van de uitvoering van de scripts zal hetzelfde zijn, als van toepassing op de database. Dit batch bestand vereist dat de isqlw utility wordt geïnstalleerd, het is deel van de client van MS SQL Server. Specificeer a.u.b. de Server name, Database name, Username en Password parameters voor het bestand install.bat op de commandoregel. Bijvoorbeeld: install.bat SQLServer SQLDatabase SQLUser SQLUserPassword

  Let op:
  1. Parameters moeten gescheiden worden met een spatie. Als een parameter zelf een spatie bevat, dan zou u het moeten omvatten met dubbele aanhalingstekens.
  2. De parametervolgorde kan niet aangepast worden.
  3. Als het install.bat bestand uitgevoerd wordt zonder parameters, dan kunt u een korte handleiding inzien, hoe dit bestand te starten.
 4. 4. InstallTrusted.bat

  Als u wilt inloggen op Microsoft SQL Server via uw Windows-account, kunt u het bestand InstallTrusted.bat gebruiken. Het bestand InstallTrusted.bat file heeft twee parameters: Server name, Database name.

  Voorbeeld van gebruik: installtrusted.bat SQLServer SQLDatabase. U vindt meer informatie over inloggen via uw Windows-account hier: https://docs.microsoft.com/nl-nl/sql/relational-databases/security/authentication-access/principals-database-engine?view=sql-server-2017

Antwoord:

Een database repareren in MS SQL Server format vanaf verschillende bronbestanden

Een database in MS SQL Server format bevat een of meerdere bestanden. Er zijn meerdere types bestanden: hoofd gegevens bestand (met *.mdf standaard extensie) secundaire gegevens bestand (met *.ndf standaard extensie) en een transactie log bestand (met *.ldf standaard extensie). Als u gegevens zou willen repareren met de Recovery Toolbox for SQL Server, dan dient u het pad naar alle secundaire gegevensbestanden te specificeren en het hoofdgegevensbestand. Het kan gedaan worden met de Open File dialoogbox.

Fig.1

Als een corrupte database het hoofd gegevens bestand bevat, een secundair gegevensbestand(-en) en een transactie log bestand, dan dient u het hoofd gegevensbestand te selecteren van het *.mdf formaat en alle secundaire gegevensbestanden van het *.ndf formaat (zie fig. 2).

Fig.2

Antwoord:

Er is veel RAM geheugen vereist om grote MS SQL databases te herstellen. De ontwikkelaar bevelen aan om grote databases te herstellen op computers met genoeg vrij geheugen. Het geheugen dat gebruikt wordt door het programma moet niet minder zijn dan de omvang van het bestand dat u aan het herstellen bent gedeeld door 500 plus 20-100 Mb om het programma uit te laten voeren. Dat betekent, als u tracht een .mdf bestand te herstellen met de grootte van 100 Gb, dan moet de computer tenminste ( 100 Gb / 500) + 120 Mb = 320 MB vrij geheugen.

Antwoord:

Om deze fout te herstellen, dient u:

 1. Sla de gegevens op als scripts.
 2. Run het bestand install.bat met alle noodzakelijke parameters vanaf de commandoregel .
 3. Zie de response bestanden ( *????.sql.txt) om uit te vinden welke scripts nog niet succesvol zijn uitgevoerd.
 4. Laad scripts uitgevoerd met fouten in de Query analyzer vanaf Microsoft SQL Server en probeer ze daar uit te voeren. Nadat u een foutmelding hebt gekregen, zou u moeten ontdekken welk commando de fout veroorzaakt. Als dit commando gegevens ongeldige data beschrijft dan kunt u het simpelweg van het bestand verwijderen. Anders zou u het script, uitgevoerd met fouten en een screenshot van de Query analyzer naar de ontwikkelaars moeten sturen. Daarnaast kan het later noodzakelijk zijn om het bron *.mdf bestand naar de ontwikkelaars te sturen om het probleem te bestuderen.

Antwoord:

 • Als een waarde in een primaire sleutelveld niet correct is (als het bijvoorbeeld negatief is of tientallen keren groter dan alle andere waarden), betekent dit dat de brongegevens ernstig beschadigd waren en niet compleet konden worden hersteld.
 • Als er gedupliceerde waarden voorkomen in primaire sleutelvelden, betekent dit dat het programma bladen hersteld heeft met gegevens die bestemd waren verwijderd te worden in de database (mdf-, ndf-bestanden). Er was echter geen markering dat het blad met de gegevens moest worden verwijderd. Daarom recupereert het programma data van alle bladen. Dit leidt echter tot overtollige herstelde gegevens. De ontwikkelaars van Recovery Toolbox for SQL Server konden geen criteria vinden om overtollige gegevens weg te filteren. In dit geval ligt de uiteindelijke beslissing over welke overtollige gegevens in de herstelde database verwijderd moeten worden bij de databasebeheerders en/of softwareontwikkelaars.

Antwoord:

De tool isqlw.exe is een component van het MS SQL Server-pakket. U kunt altijd de nieuwste versie van MS SQL Server downloaden op de site van Microsoft en de nodige componenten installeren op de computer. Met de demoversie van MS SQL Server die u downloadt van de Microsoft-site kunt u de componenten gebruiken binnen de termijn die in de EULA wordt opgegeven.

Als u de geschikte tools vindt op Microsoft.com, kunt u Query Analyzer donwloaden en installeren van op onze website. Deze download is beschikbaar op: https://recoverytoolbox.com/download/isqlwInstall.exe

Antwoord:

Het is mogelijk dat er nog iets is gebeurd met uw MDF-bestand tussen de proef en de registratie (herstel door andere software of iets anders). U kunt dit nagaan door het bestand uit te voeren met de demoversie op een andere computer.

Als u de volgende fout ziet na uitvoering van de scripts:

Server: Msg 242, Level 16, State 3, Line 1

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] De conversie van een char-gegevenstype naar een datetime-type resulteerde in een datetime-waarde buiten het bereik.

De verklaring is beëindigd.

Antwoord:

Betekent dit dat u de taalinstellingen van de server moet wijzigen als volgt:

 1. Start Enterprise Manager.
 2. Selecteer de betreffende server en breng een verbinding tot stand.
 3. Open het eigenschappenvenster door met de rechtermuisknop te klikken en Properties (Eigenschappen) te selecteren.
 4. Open de tab Server Settings (Serverinstellingen).
 5. Selecteer English (Engels) als standaardtaal voor de gebruikersdropdown en klik op OK.
 6. Stop SQL server. Selecteer hiertoe Stop in het contextmenu en antwoord Yes (Ja) op de vraag Are you sure you wish to stop SQL Server service (Bent u zeker dat u SQL Server wilt stopzetten) in het bevestigingsvenster.
 7. Start SQL server. Selecteer hiertoe Start in het contextmenu.
 8. Nu kunt u scripts uitvoeren die op uw harde schijf werden opgeslagen met Recovery Toolbox for SQL Server. U kunt ook het programma opstarten in de uitvoeringsmodus voor databasescripts.
 9. Nu moet u de instellingen herstellen. Open het eigenschappenvenster van de betreffende server in Enterprise Manager.
 10. Selecteer de standaardtaal voor de gebruikersdropdown en klik op OK.
 11. Stop SQL server. Selecteer hiertoe Stop in het contextmenu en antwoord Yes (Ja) op de vraag Are you sure you wish to stop SQL Server service (Bent u zeker dat u SQL Server wilt stopzetten) in het bevestigingsvenster.
 12. Start SQL server. Selecteer hiertoe Start in het contextmenu.

Als u de volgende fout ziet na uitvoering van de scripts:

Server: Msg 242, Level 16, State 3, Line 1

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] De conversie van een char-gegevenstype naar een datetime-type resulteerde in een datetime-waarde buiten het bereik.

De verklaring is beëindigd.

Antwoord:

Betekent dit dat u de taalinstellingen van de server moet wijzigen als volgt:

 1. Start Management Studio.
 2. Kies de server.
 3. Ga naar Security\Logins (Beveiliging/Logins).
 4. Kies de gebruiker die de database zal gebruiken en open het venster met de eigenschappen van die gebruiker.
 5. Selecteer English (Engels) als standaardtaal voor de gebruikersdropdown en klik op OK.
 6. Nu kunt u het script uitvoeren dat op uw harde schijf werd opgeslagen met Recovery Toolbox for SQL Server. U kunt ook als alternatieve oplossing het programma opstarten in de uitvoeringsmodus voor databasescripts.
 7. Nu moet u de instellingen herstellen. Open het venster met eigenschappen van de betreffende gebruiker in Management Studio.
 8. Selecteer de standaardtaal voor de gebruikersdropdown en klik op OK.

Antwoord:

Als u datatabellen kopieert of herstelt van een MSDB-database op een nieuwe server, kunt u geen DTS-pakketten herstellen omdat die interne verbindingen hebben met de uitvoeringscontent van de server waarop ze werden aangemaakt en gebruikt vóór de migratie. Om DTS-pakketten te kopiëren tussen servers, moet u VB-scripts gebruiken. Het programma Recovery Toolbox for SQL Server is niet geschikt om DTS-pakketten te herstellen.

Antwoord:

Recovery Toolbox for SQL Server detecteert automatisch de serverversie waarop de database werd gebruikt. Als de database gebruikt werd op MS SQL Server 2000, schrijft het programma de isqlw-tool naar de opgeslagen scripts voor import in de nieuwe database. Als de database gebruikt werd op MS SQL Server 2005 of hoger, wordt de sqlcmd-tool gebruikt in de scripts. Als u data wilt importeren in een database op een server met een andere versie dan de oorspronkelijke, moet u de tool voor de betreffende server gebruiken:

 • Isqlw - voor MS SQL Server 2000
 • Sqlcmd - voor MS SQL Server 2005 en hoger

Antwoord:

 1. Start SQL Server Management Studio.
 2. Klik met de rechtermuisknop op Databases in Object Explorer.
 3. Klik op Attach (Verbinden).
 4. Klik op Add (Toevoegen).
 5. Selecteer het mdf-bestand en klik op Ok.
 6. Klik op Ok.
 7. Wacht tot de bewerking voltooid is.

Antwoord:

Recovery Toolbox for SQL Server kan deels of volledig informatie herstellen van .MDF/.NDF bestanden van Microsoft SQL database versleuteld door ransomware virussen.

Recovery Toolbox for SQL Server ontsleutelt gegevens niet.

Over het algemeen is gegevens ontsleuteling niet toepasbaar in deze gevallen.

Recovery Toolbox for SQL Server kan, echter, bruikbaar zijn ingevallen wanneer het MDF bestand deels versleuteld was. Virussen versleutelen doorgaans slechts de header en/of het begin van bestanden vanwege hun grote formaat. In deze gevallen, als slechts de header of een deel van het MDF bestand versleuteld was, kan Recovery Toolbox for SQL Server behulpzaam zijn. Het programma analyseert alle gegevensblokken en verzamelde gegevensstructuur in het bestand. Daarna recreëert het de originele gegevensstructuur en de gegevens zelf, als dat mogelijk is.

Microsoft SQL Server MDF bestandsstructuur

Is het Mogelijk om Gegevens te Herstellen van een MDF Bestand na een Aanval door een Ransomware Virus?

Er is geen garantie dat u 100% van de gegevens of een deel van de gegevens kan herstellen door het programma te gebruiken. Om een duidelijk antwoord op die vraag te krijgen, moet u de DEMO versie van Recovery Toolbox for SQL Server downloaden, het versleutelde MDF bestand specificeren en wachten tot de analyse van het bestand klaar is.

Wanneer de analyse van het .mdf bestand in de DEMO versie van het programma voltooit is, komt er een volledige preview van de gegevens beschikbaar die gehaald kan worden van het bestand.

Opmerking: De klantenservice afdeling van Recovery Toolbox informeert dat normaal gesproken, ransomware programma’s alleen de header van het database bestand versleutelen vanwege de grootte van het bestand. Daardoor is het vaak mogelijk om bijna het gehele bestandsstructuur te herstellen en bijna alle informatie van het bronbestand.

Selecteer een te herstellen bestandsnaam of voer de bestandsnaam in. Naam bronbestand (.mdf)

Gelieve de herstelmodus en eigenschappen van de doelbestemming te kiezen

Inhoud van het Microsoft SQL Server-bronbestand. Druk op Herstel starten (Start Recovery) om de resultaten op te slaan

Andere producten:

Recovery Toolbox for Address Book Recovery Toolbox for Address Book Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Access Recovery Toolbox for Access Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for DWG Recovery Toolbox for DWG Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for CorelDraw Recovery Toolbox for CorelDraw Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for DBF Recovery Toolbox for DBF Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Excel Recovery Toolbox for Excel Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Exchange Server Recovery Toolbox for Exchange Server Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Flash Recovery Toolbox for Flash Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Illustrator Recovery Toolbox for Illustrator Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Lotus Notes Recovery Toolbox for Lotus Notes Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for MySQL Recovery Toolbox for MySQL Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Outlook Express Recovery Toolbox for Outlook Express Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Outlook Express Password Recovery Toolbox for Outlook Express Password Specificaties bekijken
Outlook Express Backup Toolbox Outlook Express Backup Toolbox Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Outlook Recovery Toolbox for Outlook Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Outlook Password Recovery Toolbox for Outlook Password Specificaties bekijken
Outlook Backup Toolbox Outlook Backup Toolbox Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for OneNote Recovery Toolbox for OneNote Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for PowerPoint Recovery Toolbox for PowerPoint Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Project Recovery Toolbox for Project Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Photoshop Recovery Toolbox for Photoshop Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Registry Recovery Toolbox for Registry Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for PDF Recovery Toolbox for PDF Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for PDF Password Recovery Toolbox for PDF Password Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for RAR Recovery Toolbox for RAR Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for SQL Server Recovery Toolbox for SQL Server Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Word Recovery Toolbox for Word Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for ZIP Recovery Toolbox for ZIP Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for CD Free Recovery Toolbox for CD Free Specificaties bekijken
Recovery Toolbox File Undelete Free Recovery Toolbox File Undelete Free Specificaties bekijken
Mail Undelete Recovery Toolbox Free Mail Undelete Recovery Toolbox Free Specificaties bekijken